Ankieta satysfakcji Pacjenta

Satysfakcja Pacjentów

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie, sugestie i komentarze na temat przebiegu leczenia i pobytu, aby móc kontynuować to, co znajduje uznanie w ocenie naszych pacjentów/ich rodzin, poprawiać to, co należałoby jeszcze zmienić lub udoskonalić w pracy Centrum.

Prosimy zatem o poświęcenie paru minut na wypełnienie kwestionariusza ankiety badania zadowolenia, oraz zaznaczenie tych odpowiedzi, które Państwa zdaniem są najbardziej zgodne z Państwa odczuciami i ocenami.

Szanowni Państwo Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług świadczonych w CWBK NIGRiR. Ocena satysfakcji będzie służyć opracowaniu programu poprawy jakości świadczonych usług przez nasze Centrum. Gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi.
Płeć
Wiek
1. Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i postawę osób pracujących na rejestracji do Pacjenta?

1.

2. Jak ocenia Pan(i) dostępność do telefonicznej rejestracji (długość oczekiwania na połączenie)?

2.

3. Jak ocenia Pan(i) jakość i zrozumiałość udzielonych przez rejestrację informacji?

3.

4. Czy treść sms-a przypominającego o zbliżającym się terminie wizyty jest zrozumiała i pomocna?

4.

5. Jak ocenia Pan(i) poziom informacji przekazywanej przez pracownika CWBK NIGRiR, czy informacja była wyczerpująca i uzyskał Pan/Pani odpowiedź na zadane pytania?

5.

6. Informacje udzielone mi przed dołączeniem do badania zawierały wszystkie dane, które chciałem/-am znać (na przykład: wizyty i procedury, poświęcony czas, z kim kontaktować się w przypadku pytań)

6.

7. Czułem/-am się komfortowo ze świadomością, że przed przystąpieniem do badania mogę zadawać wszelkie pytania

7.

8. Jak ocenia Pan(i) organizację wizyt w ramach badania?

8.

9. Czy Pana/Pani wizyty w ramach badania są planowane w wygodnym dla Pana/Pani czasie?

9.

10. Jak ocenia Pan(i) czas oczekiwania na wizytę/zabiegi będąc w CWBK w umówionym terminie?

10.

11. Jak ocenia Pan(i) komunikatywność, uprzejmość, indywidualne podejście do pacjenta personelu lekarskiego?

11.

12. Jak Pan/i ocenia, czy przekazane informacje w trakcie wizyty były zrozumiałe, wyjaśnienie sposobu leczenia?

12.

13. Jak ocenia Pan(i) komunikatywność, uprzejmość, indywidualne podejście do pacjenta personelu pielęgniarskiego?

13.

14. Jak ocenia Pan(i) komunikatywność, uprzejmość, indywidualne podejście do pacjenta koordynatora badania?

14.

15. Czy Pan(i) czuje się komfortowo z możliwością zadawania pytań w trakcie badania?

15.

16. Czy jest Pan(i) zadowolony/-a z odpowiedzi otrzymanych na swoje pytania w trakcie badania?

16.

17. Jak ocenia Pan/i poziom utrzymania komfortu w pomieszczeniach CWBK?

17.

18. Czy poleciliby Państwo nasze usługi?

18.